The Gleam Resort

PORTFOLIO

http://www.thegleamboutiqueresort.com/


ออกแบบเว็บไซต์ โรงแรมสำหรับการพักผ่อนเมื่อท่านเดินทางมาจังหวัดสตูล  The Gleam resort ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองจังหวัดสตูล

The Gleam Resort เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการพักผ่อนเมื่อท่านเดินทางมาจังหวัดสตูล  The Gleam resort ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองจังหวัดสตูล  และ ยังคงเพียงเดินถึงใจกลางเมืองสตูลได้อย่างง่ายดาย แต่อยู่ภายใต้บรรยากาศที่สงบผ่อนคลาย จากความวุ่นวายจากภายนอก  โดยมีสวนพืชพันธุ์ไม้เมืองร้อน พร้อมต้นไม้ที่มีอายุหลายสิบปีรายล้อม ท่ามกลางเสียงนกร้องท่ามกลางธรรมชาติ
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
mersin escort bayan mersin escort
Back to Top