คลินิคเวชกรรมจุฬาการแพทย์

PORTFOLIO

http://chulamedicclinic.com/


รับทำเว็บไซต์ และออกแบบเว็บไซต์ ให้กับเว็บไซต์บริษัทจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตราฐานสูง มีความเป็นมิตร จริงใจคลินิคเวชกรรมจุฬาการแพทย์

ได้ดำเนินกิจการมากว่า 16 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์การรักษาโรคอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล 

รวมถึงยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตราฐานสูง มีความเป็นมิตร จริงใจ เน้นประโยชน์ต่อสุขภาพคนไข้เป็นสำคัญ  และเน้นการให้ความรู้กับคนไข้ให้เข้าใจโรคเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยในอนาคต นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คนไข้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการรักษาร่วมกันกับแพทย์ คลินิคมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย

ในส่วนของบุคคลากรทางการแพทย์ คลินิคเวชกรรมจุฬาการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิเช่น อายุรกรรม, สูตินรีเวช, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม เป็นต้น มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
mersin escort bayan mersin escort
Back to Top