โตร่า ฮวงจุ้ย

PORTFOLIO

http://www.torapaint.com/fengshui/


ออกแบบเว็บไซต์ รับจัดทำเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทการจะเรียนรู้หลักการแห่งสี เพื่อความเข้าใจและสามารถปรับนำไปใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือนนั้น จำเป็นต้องเข้าใจ


ฮวงจุ้ย ถือว่าสีสันต่างๆ ในโลกนี้ คือตัวแทนแห่งธาตุที่สามารถส่งผ่านถ่ายทอดพลังออกมามีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ ด้วยคุณสมบัติแห่งธาตุที่แฝงอยู่ในทุกๆ สีสันที่หลากหลายบนโลกใบนี้ และคนเรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งสีโดยไม่รู้ตัว buy online replica watches

ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยตั้งแต่ยุคโบราณ ใช้สีเป็นเครื่องมือทางฮวงจุ้ยในทุกวิถีทาง เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชะตาชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เพื่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัว หรือเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสัมพันธ์ เป็นต้น

การจะเรียนรู้หลักการแห่งสี เพื่อความเข้าใจและสามารถปรับนำไปใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือนนั้น จำเป็นต้องเข้าใจ "ธาตุทั้งห้า"เสียก่อน เพราะโลกนี้ประกอบด้วย "ธาตุทั้งห้า" ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้
และสีสันที่เป็นหลากหลายบนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของ "ธาตุทั้งห้า" ไม่ธาตุใดก็ธาตุหนึ่ง หรือบางครั้ง ก็เป็นการผสมผสานของสองธาตุที่พอเหมาะพอเจาะ สีสันเหล่านี้ จึงมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติแห่งธาตุ และส่งผลต่อจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ อารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการตัดสินใจ การดำเนินชีวิต

© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
mersin escort bayan mersin escort
Back to Top