คลินิกทันตกรรมไอเดนท

PORTFOLIO

www.i-dentdental.com


คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ซึ่งมีปฎิธานในการจัดตั้งให้เป็น
คลินิกทันตกรรมครบวงจร เพื่อให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์สมัยใหม่ ได้มาตรฐานการรักษารวมทั้งคุณภาพการบริการที่พึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับการรักษาทุกท่าน

คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ เป็นคลินิกทันตกรรมที่ให้บริการการดูแลรักษาฟันและโรคในช่องปากโดยทีมทันตแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ ทีมงานของเราเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ด้านทันตกรรมเพิ่มเติมแยกตามรายสาขาเฉพาะด้าน ด้วยเราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการนอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ในบรรยากาศที่สะดวกสบาย เป็นกันเอง
ท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่าฟันที่มีลักษณะขาวสวยเรียงตัวกันอย่างถูกต้องสวยงาม ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวท่านเองและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่จะมีสุขภาพฟันที่ดีนั้นย่อมเกิดขึ้นจากการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอของท่านเองทุกวัน รวมถึงการเข้ารับการตรวจเช็คโดยทันตแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ2ครั้ง คลินิกทันตกรรมไอเดนท์ ยินดีให้บริการตรวจดูแลสุขภาพฟันประจำปี พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟันด้วยความใส่ใจ และมุ่งหวังให้คนไข้สามารถดูแลฟันของท่านได้เป็นอย่างดีเพื่อสุขภาพอนามัยของช่องปากที่ดีตลอดไป

© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top