สหแพทย์รัชดา คลินิกเวชกรรม

PORTFOLIO

http://www.sahaphatratchada.com/


สหแพทย์รัชดา คลินิกเวชกรรม ได้ดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์การรักษาอย่างถูกต้องตามหลักมาตราฐานรวมถึง
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตราฐานสูงและมีประสิทธิภาพ โดยการบริการที่เป็นมิตร จริงใจ เน้นประโยชน์ต่อสุขภาพ
คนไข้เป็นสำคัญดังเป็นครอบครัวเดียวกัน และเน้นการให้ความรู้กับคนไข้ให้เข้าใจถึงโรคเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยในอนาคต
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนไข้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การรักษาร่วมกันกับแพทย์ และให้บริการในราคาที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย

ทั้งนี้ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทเมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และ
การบริหารจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์

สำหรับสถานประกอบการและองค์กรต่างๆอาทิเช่นโรงงานอุตสาหกรรม,สำนักงาน,บริษัท,ห้างร้านรวมถึงคลินิกเวชกรรมทั่วไปที่
ต้องการความเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการทางด้านการแพทย์ที่บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพโดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้าง
คุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านสุขภาพทั้งกายและใจต่อผู้รับบริการ

© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
mersin escort bayan mersin escort
Back to Top