โรงพิมพ์ MERIT PRINTING

PORTFOLIO

meritprinting.co.th


โรงพิมพ์ MERIT PRINTING

ด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ความรู้ทางด้าน โรงพิมพ์ ที่ได้สั่งสมมายาวนานกว่า 20 ปี
โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ และรับใช้ผู้มีอุปการะคุณ โดยมีความมุ่งเน้นที่จะให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคคลากรที่ชำนาญการ ในการ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ โดยทีมงานขาย ตลอดจนทีมลูกค้าสัมพันธ์ ที่คอยอำนวย
ความสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจของผุ้มีอุปการะคุณให้ได้มากที่สุด

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง ไม่เคยหยุดยั้ง ในการที่จะพัฒนาองค์กรภายใน ปรับปรุง
และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจ และบริการที่เป็นเลิศ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง
เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ ที่ทันสมัยและมีศักยภาพแห่งหนึ่งของวงการสิ่งพิมพ์
จากการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ โรงพิมพ์ เมริท พริ้นติ้ง พร้อมที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ทุกบริการ กลับคืนสู่
ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้สมกับปณิธานที่ว่า
Merit Print l งานพิมพ์ที่มีคุณค่า, Impressive l สร้างความประทับใจ, Delivery l นำส่งทันเวลา, Economy l ในราคายุติธรรม
 
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
mersin escort bayan mersin escort
Back to Top