การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์

PORTFOLIO

http://invisalignpattaya.com/


การจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์( Invisalign) คือ  การจัดฟันด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบสามมิติ (3D) โดยที่ทันตแพทย์จัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ จะทำการวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรม Clincheck ซึ่งผู้ที่เข้ารับการรักษาสามารถเห็นพัฒนาการการเคลื่อนฟันตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน ก่อนที่จะเริ่มมีการจัดฟันจริง uk top replica watches
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
mersin escort bayan mersin escort
Back to Top