สกอลาร์ ไกด์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์

PORTFOLIO

http://www.scholarguide.net/


ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ให้กับ เว็บไซต์ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สกอลาร์ ไกด์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ศูนย์แนะแนวการศึกษา สกอลาร์ ไกด์ เป็นตัวแทนโดยตรงของสถาบันก ารศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ท ั่วประเทศ


ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ ในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั ้นของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น เรียนภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท เอก การอบรมระยะสั้นๆ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
ช่วยแนะนำ จัดหลักสูตรและเลือกสถาบันใ ห้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละค น
ดำเนินการสมัครเรียน
อำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า
จัดหาที่พักอาศัย
จองตั๋วเครื่องบิน
นัดการรับนักเรียน - นักศึกษา ที่สนามบินและพาไปที่พักที่ จัดไว้
ช่วยดูแลและติดตามผลการเรีย นเพื่อรายงานผู้ปกครอง
ทั้งหมดนี้เป็นการบริการฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

WEBDEVELOPMENT

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์  มาอย่างยาวนาน เพื่อรองรับทำ seo ติดหน้าแรก google ใช้งานง่ายสำหรับทุกมือถือ ทำให้การขายของออนไลน์ของคุณเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจของคุณได้ไม่จำกัด

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากใช้บริการของเรา

ยอดขายเพิ่มขึ้น
มีคนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น 
ทำให้ติดหน้า 1 Google ง่ายขึ้น
เว็บไซต์สวยงามน่าเข้าชม 
เว็บไซต์ดูน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ดูดีเหนือคู่แข่ง
ปรึกษาแนวทางการทำตลาดออนไลน์ฟรี!!

 


© 2007-2018 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top