โตร่า ฮวงจุ้ย

PORTFOLIO

http://www.torapaint.com/fengshui/


ออกแบบเว็บไซต์ รับจัดทำเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทการจะเรียนรู้หลักการแห่งสี เพื่อความเข้าใจและสามารถปรับนำไปใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือนนั้น จำเป็นต้องเข้าใจ


ฮวงจุ้ย ถือว่าสีสันต่างๆ ในโลกนี้ คือตัวแทนแห่งธาตุที่สามารถส่งผ่านถ่ายทอดพลังออกมามีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ ด้วยคุณสมบัติแห่งธาตุที่แฝงอยู่ในทุกๆ สีสันที่หลากหลายบนโลกใบนี้ และคนเรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งสีโดยไม่รู้ตัว

ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยตั้งแต่ยุคโบราณ ใช้สีเป็นเครื่องมือทางฮวงจุ้ยในทุกวิถีทาง เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชะตาชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เพื่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัว หรือเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสัมพันธ์ เป็นต้น

การจะเรียนรู้หลักการแห่งสี เพื่อความเข้าใจและสามารถปรับนำไปใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือนนั้น จำเป็นต้องเข้าใจ "ธาตุทั้งห้า"เสียก่อน เพราะโลกนี้ประกอบด้วย "ธาตุทั้งห้า" ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้
และสีสันที่เป็นหลากหลายบนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของ "ธาตุทั้งห้า" ไม่ธาตุใดก็ธาตุหนึ่ง หรือบางครั้ง ก็เป็นการผสมผสานของสองธาตุที่พอเหมาะพอเจาะ สีสันเหล่านี้ จึงมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติแห่งธาตุ และส่งผลต่อจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ อารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการตัดสินใจ การดำเนินชีวิต

WEBDEVELOPMENT

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์  มาอย่างยาวนาน เพื่อรองรับทำ seo ติดหน้าแรก google ใช้งานง่ายสำหรับทุกมือถือ ทำให้การขายของออนไลน์ของคุณเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งต่อยอดธุรกิจของคุณได้ไม่จำกัด

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากใช้บริการของเรา

ยอดขายเพิ่มขึ้น
มีคนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น 
ทำให้ติดหน้า 1 Google ง่ายขึ้น
เว็บไซต์สวยงามน่าเข้าชม 
เว็บไซต์ดูน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ดูดีเหนือคู่แข่ง
ปรึกษาแนวทางการทำตลาดออนไลน์ฟรี!!

 


© 2007-2018 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top